Zoznam novoprijatých detí k. 2. 9. 2022

Rada školy-zloženie

 Správa o výchovno vzdelávacej činnosti
 Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti a rozbor hospodárskej činnosti.

 Výkaz k správe o hospodárení za uplynulý rok

 Príloha k správe o výchovno - vzdelávacej činnosti

 Kolektívna zmluva

 Aktuálna kolektívna zmluva

Splnomocnenie

k prevzatiu dieťaťa zo školy

Vyhlásenie 2%

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov FO.

Podmienky
Čo potrebuje Vaše dieťa v MŠ.

Žiadosť - info 2022 - nové informácie
Informácia k žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ Miletičova 37,

resp.  elokované triedy Gemerská 4 v Bratislave.

Žiadosť o prijatie dieťaťa
Žiadosť o prijatie pre rok 2022

Zásady ochrany osobných údajov